Om oss

Velkommen til Palm Software & Termografi.

Palm Software & Termografi tilbyr tjenester innen termografering og programvareutvikling.

Vår målsetning er å gjøre termografering mer allment tilgjengelig til en rimelig pris uten at det går på bekostning av kvalitet.

Palm Software & Termografi eies og drives av Remi Palm. Han har teknisk utdannelse fra Luftforsvarets Skolesenter Kjevik. Etter militær tjenesten jobbet han som Serviceingeniør innen offshore automasjon og styringssystemer, og har siden da jobbet som softwareingeniør med fokus på automasjon og styring, robot, SCADA og PC software.

I 2015 ble det første termiske kamera anskaffet og det ekspanderte fort til å bli 5 forskjellige kameraer. Og interessen har fortsatt med å vokse til nå å tilby tjenester innen termografi.