Termografi

Hva er termografi?

Når et objekt er varmere enn absolutt null punkt (-273,15°C) vil atomene begynne å vibrere, og sender ut stråling i det infrarøde spekteret. Denne strålingen kan termiske kamera måle og lage et bilde av. Strålingen kan brukes til å kalkulere temperaturen på overflaten av avbildede objekter.

 

Hva kan termografi brukes til?

Luft lekkasje i etasjeskille

Bruksområdene er mange. Siden energi og temperatur ofte henge sammen, vil energitap og energi forbruk gi termiske spor som termografi kan avdekke. Dette gjelder manglende isolasjon, luft lekkasjer/trekk, overbelastet elektrisk utstyr, elektriske feil osv.

Forskjellige materialer vil ha forskjellig strålingsmengde og forskjellig evne til å oppta/gi fra seg varme. Dette gjør det mulig å detektere fukt og vann lekkasjer.

Rust på bildør under lakken

Ved å påvirke temperaturen eksternt, vil man også kunne framheve struktur og avvik under overflaten. Eksempelvis vil rust under bil lakken bli fortere varm enn stålet rundt, og vil lyse opp på termografiet. Dette skyldes at tettheten på rusten er lavere enn stålet og dermed holder lengre på varmen.

Stive muskler i nakke og øvre del av rygg + belastet område nederste del av ryggraden

Kroppen vår utstråler varme. Ved infeksjoner eller irritasjon i kroppen, vil blodtilførselen økes til infiserte, irriterte og skadde områder. Dette kan vises på termografi og lokalisere problemet.